ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Many Cümleleri


many cümleleri"Many" Türkçe karşılık olarak "çok", epey", "çoğu", "fazla" anlamlarına gelmektedir. Fakat İngilizcede bu anlamlara bir başka kelime de "much". İkisi arasındaki belirgin fark şudur: "Many" sayılabilir çokluklar için, "much" ise sayılamayan çokluklar içindir. Örneğin "many people" (çok insan), "much water" (çok su) vb. Bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için "How many Cümleleri" ve "Much Cümleleri" başlıkları altındaki örnekleri de inceleyiniz.
Aşağıda sadece "many" ile ilgili örnek cümleleri bulacaksınız:

Every wise man started out by asking many questions. --> Her akil adam çok soru sorarak başladı.

I'd be interested in knowing how many buildings my uncle has. --> Amcamın kaç binası olduğunu bilmek ilgimi çekebilirdi.

Many of those gathered around the table. --> Onların çoğu masanın etrafında toplandı.

With many years of experience he solves the problems. --> Bunca yılın deneyimiyle sorunları çözüyor.

There are not many of them. --> Onların çoğu yok.

There are only twenty four hours in a day. --> Bir günde sadece yirmi dört saat var.

There are too many disadvantages in this business. --> Bu işte çok dezavantaj var.

There aren't that many people here. --> Burada çok insan yok.

Pelin always cooks too many meals. --> Pelin her zaman çok yemek pişirir.

Why do you always ask many questions? --> Neden daima çok soru soruyorsun?

I have so many neighbours. But I don't know many of them. --> Bir sürü komşum var. Ama çoğunu tanımıyorum.

I don't know many students in the school. --> Okulda çoğu öğrenciyi tanımıyorum.
This book won a prize, but it is not sold so many. --> Bu kitap ödül kazandı, ama çok fazla satılmadı.

As we know, you read many books. --> Bildiğimiz gibi, sen çok kitap okursun.

Many people want to tidy his life up before the new year. --> Bir çok insan yeni yıldan önce yaşamını düzene sokmak ister.

Peoples are like rainbow, they have many colours. --> İnsanlar gökkuşağı gibi, epey renkleri var.

Many people wants to have better income. --> Çoğu insan daha iyi bir gelire sahip olmayı ister.

Many marriages break down because of a lack of compatibility between the two partners. --> Çoğu evlilik iki eş arasındaki uyum eksikliğinden dolayı parçalanıyor.

There are too many radio stations in Ankara. But many of them have no quality. --> Ankara'da çok fazla radyo istasyonu var. Fakat çoğunda kalite yok.

It's a good film. Therefore many people want to see it. --> O, iyi bir film. Bu nedenle çoğu insan görmek istiyor.

There are too many people in the party. --> Partide çok fazla insan var.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

En Güzel Kitap Cümleleri


By Cümleleri


İltifat Cümleleri


İstek Cümleleri


As Same As Cümleleri


Koşul Cümleleri


Sözlük Cümleleri


Fiil Cümleleri


For Since Cümleleri


Do Cümleleri


Geçmiş Zaman Soru Cümleleri


Reported Speech Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.